Liturgia Godzin - Jutrznia

Czym jest ? Co wnosi ? Jaką pełni funkcje? Jak jest skuteczna ? Hmmm Modlisz sie ?
 • Awatar użytkownika
  religijny
  Posty: 20
  Rejestracja: 07 paź 2019, 23:06

  Liturgia Godzin - Jutrznia

  Post autor: religijny » 07 paź 2019, 23:12

  Wprowadzenie

  Czyniąc znak krzyża, mówimy:
  P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  W.: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

  Chwała Ojcu... Alleluja.

  Wprowadzenie to opuszcza się, jeśli zaczyna się odmawianie od Wezwania.

  Hymn

  Obu was, apostołowie,
  Wspólny hymn wysławia dzisiaj,
  Bo wezwanych jedną łaską,
  Jedna chwała uwieńczyła.

  Rozpalony żarem nieba,
  Biegniesz śladem swego Pana
  I zwiastujesz Go, Szymonie,
  Pełen niestrudzonej mocy.

  O Chrystusa wierny uczniu,
  Jego krewny, duchem bracie,
  Judo, głosisz Mistrza światu
  I pouczasz wiernych listem.

  Żaden z was nie zadrżał z lęku,
  Kiedy musiał krew swą przelać,
  Aby przez to stać się świadkiem
  Prawdy i ofiarą czystą.

  Gwiazdy nieba wysokiego,
  Dajcie nam wśród wszelkich trudów
  Mężnie ustrzec skarbu wiary
  I podążać ku wyżynom.

  Ojcu z Synem i Duchowi
  Niechaj będzie wieczna chwała;
  Niech modlitwa apostołów
  Błogi pokój nam wyjedna. Amen.

  1 antyfona. To jest moje przykazanie, * abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.

  Psalm 63, 2-9. Tęsknota za Bogiem
  Kościół tęskni za swym Zbawicielem, chcąc ugasić pragnienie w źródle wody żywej, która wytryska dla życia wiecznego. (por. Kasjodor)

  Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
  i pragnie Ciebie moja dusza.
  Ciało moje tęskni za Tobą, *
  jak zeschła ziemia łaknąca wody.

  Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
  by ujrzeć Twą potęgę i chwałę,
  Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
  więc sławić Cię będą moje wargi.

  Będę Cię wielbił przez całe me życie *
  i wzniosę ręce w imię Twoje.
  Moja dusza syci się obficie, *
  a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

  Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu*
  i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
  Bo stałeś się dla mnie pomocą *
  i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

  "Do Ciebie lgnie moja dusza, *
  prawica Twoje mnie wspiera".

  Chwała Ojcu...

  1 antyfona: To jest moje przykazanie, * abyście się wzajemnie miłowali, / jak Ja was umiłowałem.

  2 antyfona: Nikt nie ma większej miłości od tej, * gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich.

  Pieśń (Dn 3, 57-88.56)
  Całe stworzenie wielbi Boga
  Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy. (Ap 19,5)

  Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
  Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
  błogosławcie Pana, niebiosa.

  Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
  błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
  Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
  błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.

  Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
  błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
  Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
  błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

  Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
  błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
  Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
  błogosławcie Pana, dnie i noce.

  Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
  błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
  Niech ziemia błogosławi Pana, *
  niech Go chwali i wywyższa na wieki.

  Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
  błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
  Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
  błogosławcie Pana, morza i rzeki.

  Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
  błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
  Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
  błogosławcie Pana, synowie ludzcy.

  Błogosław Pana, Izraelu, *
  chwal Go i wywyższaj na wieki.
  Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
  błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

  Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
  błogosławcie Pana, świeci i pokornego serca.
  Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
  chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

  Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
  chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
  Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
  pełen chwały i wywyższony na wieki.

  na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

  2 antyfona: Nikt nie ma większej miłości od tej, / gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich.

  3 antyfona: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, * jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

  Psalm 149. Radość świętych
  Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem. (Hezychiusz)

  Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
  głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
  Niech się Izrael cieszy swoim Stwórca, *
  a synowie Syjonu radują swym Królem.

  Niech imię Jego czczą tańcem, *
  niech grają Mu na bębnie i cytrze.
  Bo Pan swój lud miłuje, *
  pokornych wieńczy zwycięstwem.

  Niech święci cieszą się w chwale, *
  niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
  Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
  a miecz obosieczny w ich ręku,

  Aby pomścić się na poganach *
  i karę wymierzyć narodom,
  Aby ich królów zakuć w kajdany, *
  a dostojników w żelazne łańcuchy,

  Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
  To jest chwałą wszystkich świętych Jego.

  Chwała Ojcu...

  3 antyfona: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, / jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.


  Czytanie
  Ef 2, 19-22

  Nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.


  Responsorium krótkie

  P.: Ustanowiłeś ich pasterzami * Na całej ziemi.
  W.: Ustanowiłeś.
  P.: Będą głosić Twoje imię, Panie.
  W.: Na całej ziemi.
  P.: Chwała Ojcu.
  W.: Ustanowiłeś.

  Antyfona do pieśni Zachariasza: Na fundamentach świętego miasta Jeruzalem * wypisano imiona dwunastu apostołów Baranka, /który jest jego światłem.


  Pieśń Zachariasza
  Łk 1, 68-79
  Mesjasz i jego poprzednik

  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
  bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

  I wzbudził dla nas moc zbawczą *
  w domu swego sługi Dawida.

  Jak zapowiedział od dawna *
  przez usta swych świętych proroków,

  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.

  Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
  i wspomni na swe święte przymierze,

  Na przysięgę, którą złożył
  ojcu naszemu Abrahamowi.

  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
  służyć Mu będziemy bez trwogi,

  W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
  po wszystkie dni nasze.

  Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
  gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

  Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
  przez odpuszczenie grzechów.

  Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
  z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

  By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
  aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

  Chwała Ojcu i Synowi, *
  i Duchowi Świętemu.

  Jak była na początku, teraz i zawsze, *
  i na wieki wieków. Amen.

  Antyfona do pieśni Zachariasza: Na fundamentach świętego miasta Jeruzalem / wypisano imiona dwunastu apostołów Baranka, / który jest jego światłem.


  Prośby

  Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymanej od apostołów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie Jego dary i wołajmy:
  Chór apostołów wysławia Cię, Panie.

  Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi Chrystusa, który przekazali nam apostołowie,
  bo z niego czerpiemy siłę i życie.

  Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego słowa zastawiony dla nas przez apostołów,
  bo przy nim znajdujemy światło mi radość.

  Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, zbudowany na fundamencie apostołów Kościół,
  bo w nim stajemy się członkami jednego Ciała.

  Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty, które powierzyłeś apostołom,
  bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów.

  Ojcze nasz...

  Modlitwa: Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych apostołów, † spraw za wstawiennictwem św. Szymona i Judy Tadeusza, * aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  W oficjum odmawianym tylko przez jedną osobę lub w razie nieobecności kapłana lub diakona kończy się słowami:
  Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
  W.: Amen.

  za: Święty Juda Tadeusz. Patron od spraw beznadziejnych, Wyd. Esprit, Kraków 2018.

  Awatar użytkownika
  skaragie43
  Posty: 10
  Rejestracja: 14 paź 2019, 10:50

  Re: Liturgia Godzin - Jutrznia

  Post autor: skaragie43 » 14 paź 2019, 10:57

  Kiedy wypada Liturgia Godzin? Kiedy należy ją świętować?

  ODPOWIEDZ