Wskazania

Tutaj można opowiadac najróżniejsze opowieści z życia wzięte i pokazywac ludziom jak Bog działa i pomaga w życiu.
Awatar użytkownika
p.Mateusz
Posty: 1
Rejestracja: 10 lip 2010, 02:04

Wskazania

Post autor: p.Mateusz » 10 lip 2010, 02:12

Całe chrześcijaństwo opera się na Ewangeliach. Są to księgi obrazujące życie Jezusa Chrystusa ? pacyfisty, który nie godził się na żadną formę agresji i za najważniejsze prawo pochodzące od Boga uważał bezwarunkową miłość braterską do bliźniego. Szczególnie podkreślał on, iż kochać powinniśmy nie tylko swoich bliskich, ale także tych, którzy uważają nas za wrogów, co uwidaczniało się także w jego zachowaniu względem własnych oprawców. Dla tych, którzy rozumieją treść i sens Ewangelii, rzeczą mało istotną jest to, czy Jezus był postacią historyczną. Prowadzenie sporów na ten temat przez kogoś, kto zwie się chrześcijaninem jest nieporozumieniem.

Być chrześcijaninem oznacza wierzyć w prawdy głoszone przez Chrystusa, doskonalenie się w szczerej miłości do bliźnich, odrzucenie dóbr doczesnych i podążanie ścieżką Prawdy, prowadzącą do Zbawienia. To nie ścieżka duchownych, a droga jaką podążać powinien każdy człowiek. Każdy bowiem sam musi zasłużyć na swoje Zbawienie i wiara nie może być traktowana jedynie jako hobby praktykowane w wolnej chwili. Powinna ona wypełniać życie i wskazywać jego kierunek. Gdy wiara nie jest szczera i traktowana jest jedynie jako zestaw poglądów i uprzedzeń nabytych w dzieciństwie, staje się martwa i bezwartościowa. Jeśli zamiast do miłości prowadzi do nienawiści, jest tylko zarazą siejącą w sercu spustoszenie.

Chrześcijaństwo stoi w opozycji do nienawiści, agresji, wojny, nacjonalizmu, braku poszanowania godności innych ludzi, rasizmu, szowinizmu, seksizmu, czerpania przyjemności z rzeczy doczesnych, a nawet do martwienia się o swój żołądek, gdyż ?nie samym chlebem człowiek żyje? (Mat 4:4) jak poucza nas Zbawiciel.

Martwienie się o jutro wzmaga myśli o konieczności pewnych wyborów, a przekonanie o jakiejkolwiek konieczności jest zniewoleniem samego siebie i odwróceniem się od nauki Chrystusa. Czyż nie napisane jest, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby ten mógł decydować o swoim losie? Każda decyzja jest zatem wolna od konieczności i nie może być przez konieczność usprawiedliwiona. Człowiek przekonany o konieczności wyboru jest w stanie podjąć działanie, które bezpośrednio lub pośrednio odwodzi go od cnotliwego życia. Lecz usprawiedliwia się on wtedy mówiąc, że musi przecież wykarmić siebie i swoją rodzinę. Cóż na to odpowiada nam Zbawiciel? - ?Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy? (Mat 6:31-34).

Gdy przestaniesz martwić się o to wszystko i zawierzysz woli Ojca, wtedy on zatroszczy się o ciebie. ?Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie? (Mat 6:24). Jeśli zatem twoja praca nie zbliża ludzi do siebie, a jedynie napędza ich żądze i prowadzi do nieprawości i kłamstwa ? odrzuć ją, bo grzeszysz stawiając swój żołądek ponad słowa Zbawiciela.

Jeśli żywisz urazę do kogoś kto wyrządził ci szkodę, bądź uważasz drugiego człowieka za gorszego od siebie, wymierzasz policzek Chrystusowi, który mówi w Piśmie: ?A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? (Mat 5:44-45). Każdy człowiek, bez względu na wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną czy moralność swojego postępowania, został umiłowany przez Boga i jeśli żywisz do kogokolwiek choć cień nienawiści, zawiści czy złości ? grzeszysz przeciwko swojemu Panu. Fałszywe jest także modlić się o czyjeś nawrócenie czy zmianę na lepsze, bo stawiasz się wtedy ponad drugim człowiekiem, a jak powiedział Jezus: ?Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą? (Mat 7:1-2). Jeśli więc uważasz się za bardziej godnego Zbawienia niż ktokolwiek inny, grzeszysz swą dumą i brakiem pokory.

Pamiętaj także, że to Jezusowi zawierzasz, a nie pośrednikom, którzy mogą cię zwodzić. Postępuj zgodnie z Prawem Bożym, które stoi ponad wszelkimi omylnymi tradycjami i prawami ustanowionymi przez ludzi. Duchowni w koloratkach to także ludzie, a ludzie są skorzy do popełniania błędów. Ślepiec nie może poprowadzić ślepego, dlatego ciebie niech prowadzi nie drugi człowiek, a Duch Święty. Zrób dla niego miejsce w swoim sercu, a wskaże ci właściwą drogę. Pamiętaj o pouczeniach Zbawiciela: ?Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie? On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: Wytłumacz nam tę przypowieść! On rzekł: To i wy jeszcze niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym? (Mat 15:1-20).

Przemyśl te wskazówki lecz nie ufaj mnie, a zaufaj temu, który przyszedł na świat aby wyrwać ludzkość z niewoli grzechu. Jezus bowiem umarł na krzyżu za grzechy nas wszystkich ? nie potrzebuje więc abyś żałował ich przez wieczność, a byś uświadomiwszy je sobie więcej ich nie popełniał i żył w Prawdzie nie martwiąc się o jutro. Pamiętaj, że na krzyżu umarło tylko ciało: ?A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mat 28:20), więc niech radość ze Zmartwychwstania i miłość do Boga napełnia twe serce, a nie ból i utrapienie. Cierpliwie znoś zatem wszelkie trudy tej ścieżki, nie dla poklasku, a dla własnego Zbawienia - ?gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie? (Mat 6:17-18).

Niech Duch Święty ma nas w swojej opiece i prowadzi ścieżką sprawiedliwych.

Czester

Re: Wskazania

Post autor: Czester » 10 sie 2010, 19:45

Bardzo ciekawe wypracowanie, i ogólnie mozna się ze wszystkim zgodzić, no może poza jednym zdaniem

Każdy bowiem sam musi zasłużyć na swoje Zbawienie

Zbawienie jest za darmo tak mówi tekst z Efez. 2,8 Efez. 2:8-9
8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
(BW)
Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, wziął je wszystkie na siebie, i nic z naszej strony nie mogliśmy cokolwiek zrobić, oraz
Rzym. 3:25-28
25. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,
26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
27. Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.
28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu,
(BW)
Zapraszam też na swoją strone internetową http://www.studiumpismasw.pl.tl.

Awatar użytkownika
stegie
Posty: 1
Rejestracja: 18 wrz 2010, 02:40

Re: Wskazania

Post autor: stegie » 18 wrz 2010, 03:24

Drogi Czester!
Myślę, że trzeba trochę doprecyzować to, o czym piszesz. Oczywiście człowiek nie potrafi nic zrobić w sprawie swojego zbawienia. Postawienie jednak sprawy tak, jak Ty to ująłeś jest niepełne. Rzym 3:28 mówi o usprawiedliwieniu przez wiarę niezależnie od uczynków (w domyśle - uczynków prawa). Pominięcie tego ważnego aspektu sprawia, że nabieramy przekonania, iż wystarczy wiara w zbawcze dzieło Chrystusa. Tak jednak nie jest, o czym wyraźnie pisze Jakub w 2:14, 2:17, 2:18, 2:22. Jak to działa? Gdy dowiaduję się, co dla mnie zrobił Pan Jezus i że musiał to zrobic z powodu moich złych uczynków (grzechów), to przecież nie mogę dalej tego robić. Prawo Boże staje się dla mnie drogowskazem. Najlepiej ujmuje to Pan Jezus w Jan 14:15. Inna sprawa, jakie przykazania Pan Jezus ma na myśli?
pozdrowienia

Awatar użytkownika
Itaatkar
Posty: 19
Rejestracja: 25 lip 2011, 14:27
Lokalizacja: Radomsko
Kontakt:

Re: Wskazania

Post autor: Itaatkar » 25 lip 2011, 14:56

Każdy bowiem sam musi zasłużyć na swoje Zbawienie
To że zbawienie mamy przez wypełnienie warunków Mar 16:16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony(...)
Mesjasz mówi też inne słowa:
Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.
Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną.
Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.
W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc; i będziecie moimi uczniami.
Jan 15:5-8
Zaś Apostoł mówi:
Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi.
Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!
Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Rzm 8:14-16
Gwarancją zbawienia jest więc upamiętanie,zanurzenie w wodzie i trwanie w Posłuszeństwie i Prawdzie.
Miliony chrześcijan dziś wyziębło na głos Ducha Bożego.Przestali Go słyszeć. Jeżdżą po konferencjach w poszukiwaniu wiary w "puszce".Stracili osobistą intymność z Bogiem którą mieli kiedyś w komorach swoich.A wraz z tym utracili moc którą płynie z wysokości.Wołają Duchu Święty zstąp na nas! Oj biedni.Gdyby to uczynił wielu by dziś pomarło.2Ko.13:5 Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie.
Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. 1Ko 11:30-31
Błogosławieństwa Bożego:)
Obrazek

Awatar użytkownika
Itaatkar
Posty: 19
Rejestracja: 25 lip 2011, 14:27
Lokalizacja: Radomsko
Kontakt:

JÓZEF I BOŻA PRZYCHYLNOŚĆ

Post autor: Itaatkar » 03 sie 2011, 10:53

JÓZEF I BOŻA PRZYCHYLNOŚĆ

Czy nasz Ojciec niebiański faworyzuje niektóre ze swoich dzieci? Czy Biblia nie mówi, że Bóg nie ma względu na osoby? Jeżeli chodzi o zbawienie i Jego wspaniałe obietnice, to Bóg traktuje wszystkich jednakowo, ale On również okazuje swoją szczególną przychylność dla tych, którzy całym sercem odpowiadają na Jego wezwanie, aby oddać swoje życie Jemu całkowicie!

Job powiedział: ?Życiem i łaską obdarzyłeś mnie? (Joba 10:12). Dawid powiedział: ?Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jakby tarczą? (Psalm 5:13).

Nasz Ojciec niebiański nakłada specjalną szatę na tych, którzy oddają Mu całkowicie swoje serce: ?Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości? (Izajasz 61:10).

Józef odpowiedział na wezwanie Ducha, oddając wszystko, a jako łaskę od swojego ojca otrzymał szatę, która go wyróżniała. Ale to wyróżnienie ojca kosztowało go drogo! Ono kosztowało Józefa relacje i przyniosło mu odrzucenie, niezrozumienie i szyderstwo: ?Wszyscy jego bracia ... nienawidzili go? (1 Mojż. 37:4).

Dlaczego bracia Józefa zwrócili się przeciwko niemu? Klucz do tego jest w wersecie 11: ?Jego bracia zazdrościli mu.? Kiedy widzieli jaką szatę nosił Józef, to wiedzieli, że ona mówiła o wyróżnieniu, sprawiedliwości. Nienawidzili tego, bo to im przypominało o wezwaniu Ducha, które odrzucili! Józef był wyrzutem sumienia dla ich życia połowicznego!

Bracia Józefa siadali i pogrążali się w plotkach i rozmowach o sobie. Ich serca były zajęte ziemią, majątkiem, przyszłością, ale serce Józefa było gdzieś indziej. On mówił o rzeczach Bożych, o nadprzyrodzonym działaniu. Bóg dawał mu sny, które w tamtych czasach były równoznaczne ze słyszeniem głosu Bożego.

Letni wierzący wokół ciebie będą chcieli rozmawiać o swoich samochodach, domach, pracach, ale ty wolałbyś rozmawiać o rzeczach wiecznych, o tym co Bóg do ciebie mówi. Wkrótce staniesz się wyrzutem sumienia dla ich połowicznego chrześcijaństwa. Będą ci zazdrościć ponieważ ty reprezentujesz wezwanie Ducha Świętego, które oni odrzucili!

Tak, Józef był inny i ta różnica spowodowała to, że znienawidzili go i zazdrościli mu jego bracia. Umiłowani, to samo będzie waszym udziałem jeżeli oddacie się całkowicie Jezusowi!
Obrazek

ODPOWIEDZ