Modlitwa

Czym jest ? Co wnosi ? Jaką pełni funkcje? Jak jest skuteczna ? Hmmm Modlisz sie ?
 • Awatar użytkownika
  Karla
  Posty: 9
  Rejestracja: 17 mar 2011, 14:15

  Modlitwa

  Post autor: Karla » 17 mar 2011, 14:46

  Znalazłam stronkę na której jest dużo modlitw :) Bardo przydatna, polecam :)
  http://adonai.pl/modlitwy/
  Gdybym miał napisać książkę o moralności, miałaby sto stron,
  a dziewięćdziesiąt dziewięć z nich byłoby pustych.
  Na ostatniej napisałbym:
  Znam tylko jeden obowiązek- kochać


  Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. (Lu 12:48)

  Awatar użytkownika
  R3PER
  Posty: 8
  Rejestracja: 13 lut 2011, 17:53

  Re: Modlitwa

  Post autor: R3PER » 08 maja 2011, 14:51

  modlitwa do osobista sprawa, do tego Boga do którego ja się modlę, Ty nie będziesz się modlić.. do tego królestwa, do którego ja wejdę Ty nie wejdziesz, mogę Ci jedynie wskazać drzwi.. Ty musisz przez nie przejść, a droga będzie uciążliwa ale skarbów które czekają nie zliczysz za życia :)

  Awatar użytkownika
  Itaatkar
  Posty: 19
  Rejestracja: 25 lip 2011, 14:27
  Lokalizacja: Radomsko
  Kontakt:

  Re: Modlitwa

  Post autor: Itaatkar » 25 lip 2011, 19:00

  Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 1Jn 2:4
  I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach.
  A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.
  Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał.

  1Jn 3:22-24
  My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu.
  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
  Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
  1Jn 4:6-8
  Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
  A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.
  Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
  Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu.
  A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.
  Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.
  1Jn 5:7-12
  Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
  A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.
  Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono.
  1Jn 5:14-16
  Poszukajcie w Słowie Boga czy korzystali z jakiś wskazówek jak się modlić?
  Jahwe, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz, choć lud Twój się modli? Psm.80:5
  Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Mat.6:5
  W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Luk.6:12
  Ciekawe jak się modlił? Różańca wtedy nie znano w Izraelu :)
  Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: "Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów". Luk.11:1
  I co się wtedy wydarzyło?
  On zaś powiedział mu: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień.
  I odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto nam zawinił, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie
  .
  Luk 11:2-4
  Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
  A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
  Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.
  A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
  Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
  I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
  I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
  Mat 6:6-13
  A Pan do niego: "Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli".Dap.9:11
  Można modlić się czytając Psalmy i wyrażać w nich swoje potrzeby.Bóg to wie.
  Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. 1Ko 14:13
  Dar języków otrzymuje się od Ducha Świętego w wyniku chrztu ogniem.Czasami spotyka się go w Oazach.Zwykle te osoby opuszczają KK i idą za głosem Serca.Skarb bowiem wasz jest tam gdzie serce wasze.Dar języków to prawie zawsze język ustalony przez Boga w celu wielbienia Go,Duch Święty wówczas nawiedza taką modlącą się osobę i można odczuć [czasami fizycznie] Jego obecność.Zazwyczaj jest to błogi spokój, delikatny powiew wiatru,płomień który się czuje w piersi.Zawsze jest inaczej-niepowtarzalnie.
  A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.Dap 19:6
  Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś,
  Aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje.

  Dap 1:24-25
  A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Dap.16:25
  Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
  Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty
  ,
  1Tm 2:8-9
  Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: "Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga?
  Dap 4:19
  Módlcie się do Boga w Imię Jezusa Chrystusa, bo żadnej innej modlitwy Jahwe Bóg Zastępów nie wysłucha.Będziecie jak Syzyf, jeśli będziecie wielomówni jak poganie. którzy nie znają Słowa Bożego tylko o nim rozprawiają.
  Wszystkie modlitwy w Słowie Boga wychodzą z serca i nie są podpierane żadnym szkieletem.Ojcze nasz jest jedyną modlitwą która nam zostawił Bóg abyśmy nie umiejąc się modlić własnymi słowami mogli zawołać do Abba który jest w Niebie.
  Kiedyś nie umiałem się modlić, ale gdy zwróciłem się do Ojca przez Syna na drugi dzień już modliłem się własnymi słowami.
  Ja zawsze modlę się tak zaczynając:
  Abba Ojcze -albo Ojcze Jahwe- zwracam się do Ciebie w Imię Twojego Syna Jahshua Ha Mashija -albo w Imię Jezusa Chrystusa- mojego Jedynego Pana i Osobistego zbawiciela................
  I zawsze jestem wysłuchany gdy modlitwa jest zgodna z Jego wolą.

  HalleluJah!
  Ps.
  To co reprezentuje ta strona z modlitwami to zaprzeczenie drugiego przykazania Bożego:
  Wjs 20:4-6;Pwt 5:8-10;Pwt 4:15-19;Rzm 1:20-32;
  Obrazek

  Awatar użytkownika
  rebeekaa
  Posty: 9
  Rejestracja: 06 maja 2016, 12:52
  Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
  Kontakt:

  Re: Modlitwa

  Post autor: rebeekaa » 07 maja 2016, 19:34

  Kiedyś również korzystałam z tej strony, wiele przydatnych modlitw się tam znajduje i wydaje mi się że warto czasami posiłkować się gotowymi modlitwami, nie ma w tym nic złego.

  ODPOWIEDZ